תודות למי שמסייע לתנועת כמוך

תנועת כמוך
kamocha.org

גרפיקה
​ 0544874266 סמדר מוניס גרפיקאית
​https://www.facebook.com/LogoinSmadar?fref=ts