להלן אותות המתנדב לפי מספר סידורי ושם המשתמש בפייסבוק

 ניתן  להטמיע את האות באתר אינטרנט

בדף פייסבוק עסקי

להדפיסו ולמסגר אותו ולתלות בעסק

לצפות אותו בניילון לשימוש בעתיד ככרטיס לקבלת הטבות
​ניתן גם לשלבו בכרטיס ביקור פיזי או דיגיטלי

DAVID AVRAMOV
מייסד ונשיא התנועה

אות למתנדב ניתן לכל מי שהצטרף לתנועת כמוך ומתנדב בין אם במתן בסתר ובין אם באופן גלוי

OREN TOCKER
​יו"ר התנועה

תנועת כמוך
kamocha.org