תנועת כמוך
kamocha.org

להלן אותות המתנדב לפי מספר סידורי ושם המשתמש בפייסבוק 

 ניתן  להטמיע את האות באתר אינטרנט

בדף פייסבוק עסקי

להדפיסו ולמסגר אותו ולתלות בעסק

לצפות אותו בניילון לשימוש בעתיד ככרטיס לקבלת הטבות
​ניתן גם לשלבו בכרטיס ביקור פיזי או דיגיטלי 

DAVID AVRAMOV
מייסד ונשיא התנועה

אות למתנדב ניתן לכל מי שהצטרף לתנועת כמוך ומתנדב בין אם במתן בסתר ובין אם באופן גלוי

OREN TOCKER
​יו"ר התנועה