את אותות המתנדב לפי מספר סידורי

 ניתן  להטמיע באתר אינטרנט

בדף פייסבוק עסקי

להדפיסו ולמסגר אותו ולתלות בעסק

לצפות אותו בניילון לשימוש בעתיד ככרטיס לקבלת הטבות
​ניתן גם לשלבו בכרטיס ביקור פיזי או דיגיטלי

אות למתנדב ניתן לכל מי שהצטרף לתנועת כמוך ומתנדב בין אם במתן בסתר ובין אם באופן גלוי

תנועת כמוך
kamocha.org